info@paver.cz +420 605 704 040

Tipy a rady pro Vaše sporotviště

Potřebné věci k rozhodnutí, jak udržet sportoviště funkční.

Údržba kterou připravíme pro váš umělý trávník.

Každé sportoviště má velmi individuální dispozici (stáří, umístění, intenzita využívání, průběžné údržby) a je tedy nezbytné servisní práce vhodně přizpůsobit. Některým umělým trávníkům stačí takzvaný malý servis, aby byly v dobré kondici.

V rámci našich služeb nabízíme bezplatnou individuální konzultaci na místě, aby Vaše plánování péče o umělý trávník bylo ekonomické a současně maximálně účinné.

Ušetřete velkou míru nové investice!

Cenová relace komplexní regenerace umělého trávníku se pohybuje v rozmezí 20-30 % v porovnání s výměnou za trávník nový. Kvalitní regenerace spolu s následným sezónním servisem prodlouží uživatelskou životnost o 5-10 let.

Využijte původní investici na 100 %!

Odstranit starý umělý trávník je až poslední volba. Vždy je dobré zvážit možnost renovace. Výsledek je většinou překvapivě dobrý a využití původní investice tak neskončí předčasně.

Užívejte starý trávník s vlastnostmi nového!

I po letech provozu, často již v zatvrdlém a kluzkém stavu se špatnou propustností dešťových srážek, dokáže umělý trávník po renovaci znovu posloužit sportovcům stejně kvalitně, jako trávník nový.

Nebojte se vzhledu a stáří, výsledek Vás překvapí!

Umělý trávník, který na první pohled působí velmi zašle, většinou zdaleka nevyčerpal svou životnost a je jen jaksi „zakonzervovaný“ nečistotami. Pokud se při podrobnější prohlídce zjistí, že není nadměrně prodřený a jeho vlákna se výrazněji neštěpí či nevytrhují z podložky, je téměř jistá možnost účinné renovace.

Myslete na bezpečnost – starý trávník nemusí být tvrdý a kluzký!

V případě zanedbané běžné údržby trávníku, v místech silného komunálního spadu nebo při nadměrném vnášení nečistot do umělého trávníku (prach, bláto, tlející organické látky apod.) dochází ke slepování těchto částic na povrchu a jejich zhutňování provozem. Spolu s nadměrným přepískováním vzniká zatvrdlý uzavírací škraloup, který v krajní míře vytváří téměř „betonový povrch“. Povrch se stává nevzhledným i nebezpečně kluzkým. Souvisejícím vážným negativem je zvýšený obrus vláken, který vede k zásadnímu zkrácení životnosti trávníku.
Řešením je komplexní hloubková regenerace umělého trávníku!